LØSNINGER FOR
UNDERJORDISKE MILJØER
KOMMUNIKASJON OG NØDSYSTEMER
I TUNNELER
ERFARNE FELTINGENIØRER
MISSIONSKRITISK KOMMUNIKASJON
MILJØOVERVÅKING
SMART BELYSNING
SOFTWARE
tIUCS

TUNNELER

INFRASTRUKTURFORVALTNING

GRUVEDRIFT

OM OSS

EKSPERTER I UNDERJORDISKE OMGIVELSER

KOMMUNIKASJON OG SIKKERHET

Løsninger for personer som jobber i industri, tunnelarbeid og gruvedri

KONTROLL- OG TILSYNSVERKTØY

Løsninger for personer som leder arbeid innen industri, tunnelarbeid og gruvedrift.

STOLT AV LEDENDE SELSKAPER

TILPASSEDE LØSNINGER

TIUCS TELICE INTELLIGENT UNDERJORDISK KOMMUNIKASJON OG SIKKERHET

PRODUKTER

MASKINVARE FOR SIKKERHET OG PRODUKTIVITET

EKSPERTER I UNDERJORDISKE OMGIVELSER

TIUCS TELICE INTELLIGENT UNDERJORDISK KOMMUNIKASJON OG SIKKERHET

KOMMUNIKASJON

SIKKERHETSVARSLER

SANNTIDSPLASSERING

MELDINGSFORMIDLING, E-POST, VIDEO OG SCADA

VENTILASJONSKONTROLL

MILJØOVERVÅKING

EVAKUERINGSOVERVÅKING

ADGANGSSKONTROLL TIL ARBEIDSSONER

TCOMET FORETNINGSBROSJYRE

KILOMETER

250 +

BRUKERE

4000 +

LEDERE

300 +

LØSNINGER SIDEN

1973